Gebruikerslogin

Intro

Intro

De LMN's willen alle actoren begeleiden en ondersteunen in de belangrijke veranderingen in het zorglandschap die de zorgtrajecten met zich mee brengen. Immers, zorgtrajecten vragen een nieuwe manier van werken voor de zorgverleners. De samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers wordt anders georganiseerd voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt (www.zorgtraject.be). Deze vooruitgang in de zorgverlening rond de chronisch zieke patiënt kunnen we alleen maar toejuichen.

Om de zorgtrajecten te promoten en de werking van het LMN te coördineren, zijn er zorgtrajectpromotoren in dienst. Bij vragen of problemen kunnen alle betrokkenen uit de zorgverlening bij hen terecht.

Deze website stelt documenten en informatie snel en eenvoudig ter beschikking van alle zorgverleners die in aanraking komen met patiënten met een chronische ziekte.

Nieuws

Updates

Kennisdag eetexpert

Gepost op 12 Juli door jolien.moernaut

De stukjes van de puzzel voor écht maatwerk in preventie en zorg
Over betekenisvolle risico- en beschermende factoren bij eet- en gewichtsproblemen

Leuven, 8

Gezondheid en wetenschap

Gepost op 14 Juni door sara.defreyne

Naar schatting 75 % van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de media. Al te vaak wordt "dokter Google" geraadpleegd. Deze informatie is echter niet altijd