Gebruikerslogin

Zorgtraject diabetes

Algemeen

Dit zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met diabetes type 2. Het zorgtraject diabetes trad in werking op 1 september 2009. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen en blijft lopen zolang de patiënt aan de voorwaarden voldoet.

Het zorgtraject diabetes is er voor een specifieke groep van diabetespatiënten.
Deze mensen hebben recht op heel wat voordelen, zoals volledig terugbetaalde raadplegingen bij hun huisarts en diabetoloog, volledig terugbetaalde diabeteseducatie, gedeeltelijk terugbetaald dieetadvies en podologie en volledig terugbetaald zelfzorgmateriaal.

Uiteraard wordt er van patiënten met een zorgtraject verwacht dat zij een extra inspanning doen en samen met de huisarts hun diabetes voldoende opvolgen.

Contactgegevens van zorgverleners kunnen teruggevonden worden in de rubriek "Zoek een zorgverlener" of op www.thuiszorgzakboekje.be .

Net als de andere programma's, kan het zorgtraject diabetes niet zomaar met alles gecombineerd/gecummuleerd worden.

Meer uitgebreide informatie over de zorgtrajecten, is ook terug te vinden via www.zorgtraject.be

==> terug naar algemeen

Voorwaarden

Inclusiecriteria
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling waarbij insulinebehandeling overwogen wordt (de patiënt hoeft dus nog geen insulinebehandeling te krijgen!).
  Ook patiënten die een behandeling met inspuitbare incretinemimetica starten of volgen, beantwoorden aan dit criterium.

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag

Exclusiecriteria
 • Type 1 diabetes

 • Zwangerschap of zwangerschapswens

 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag

Andere voorwaarden
 • Ondertekenen van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en endocrinoloog

 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvraag van het zorgtraject)

 • Ten minste 2 contacten met de huisarts en 1 raadpleging bij specialist per 18 maanden

==> terug naar algemeen

 

Voordelen voor de patiënt


Raadplegingen bij de artsen

 • Volledig terugbetaalde raadplegingen bij de huisarts in de praktijk, ook als de raadpleging niet in het kader van de diabetes is.
 • Volledig terugbetaalde raadplegingen bij de endocrinoloog.

==> terug naar algemeen


Diabeteseducatie

Diabeteseducatie is volledig terugbetaald op voorschrift van de huisarts
Deze educatie wordt gegeven door een diëtist, verpleegkundige, podoloog of kinesist met een specifieke erkenning als diabeteseducator.
De educatie gaat door bij de patiënt thuis of in een huisartsenpraktijk. In specifieke gevallen kan de educatie ook ambulant in een diabetesconventiecentrum doorgaan.

 •  In 1ste lijn
  • 1ste 12 maanden:
   • Opstarteducatie 5x 30 min.
   • Bijkomende opstarteducatie van maximum 5x 30 min
    NIET indien er reeds educatie plaatsvond (in 1ste of 2de lijn)
  • Vanaf 2de kalenderjaar na de eerste educatie
   (of van bij de start van het zorgtraject, indien eerder educatie in het conventiecentrum)
   • Opvolgeducatie 2x 30 min. per jaar
   • Extra educatie bij problemen 4x 30 min. per jaar
    • 1 sessie per voorschrift
      
 •  Ambulant in het conventiecentrum
  • 1 voorschrift per 12 maanden, niet in combinatie met educatie in 1ste lijn.
  • ENKEL indien er sprake is van een complexe medische situatie, of indien er te weinig diabeteseducatoren ter beschikking zijn in de 1ste lijn.
    
 • Uitzonderlijke situaties
  • in overleg met de huisarts kan een gehospitaliseerde patiënt met zorgtraject educatie krijgen via een conventiecentrum; de huisarts blijft het materiaal voorschrijven via de eerstelijn.
  • een conventiecentrum kan educatie en materiaal (voor 6 maanden) geven aan gehospitaliseerde patiënt zonder zorgtraject .
   Wanneer na de hospitalisatie een zorgtraject wordt gesloten kan de huisarts zo nodig bijkomende educatie voorschrijven, materiaal kan hij voorschrijven na afloop van die 6 maanden.
    

Diabeteseducatie is verplicht indien

 • HbA1c > 58 mmol/mol (= 7,5 %)
  • minimum 2x 30 min.
 • Insulinetherapie wordt opgestart
  • minimum 5x 30 min.
 • De overstap van 1 naar 2 injecties wordt gemaakt
  • minimum 2x 30 min.
 • Er een nieuwe glucosemeter werd voorgeschreven
  • 1x 30 min.

==> terug naar algemeen


Dieetadvies

Dieetadvies is gedeeltelijk terugbetaald op voorschrift van de huisarts (voorbeeld zie "doc. voor huisarts"),  met de vermelding "zorgtraject diabetes (of ZTD)"

 • Dit wordt aangerekend met het nomenclatuurnummer 794010
 • Deze verstrekking is 2 x per kalenderjaar terugbetaalbaar
  NIET in combinatie met andere terugbetalingen van dieetadvies in het kader van diabetes (bvb. voortraject of diabetesconventie)
  Het totaal aantal verstrekkingen 794010 (zorgtraject diabetes of nierinsufficiëntie) mag niet meer dan 2 zijn, behalve in uitzonderlijke gevallen bij een zorgtraject nierinsuffciëntie (zie de rubriek chronische nierinsufficiëntie)

==> terug naar algemeen

 
Podologie

Podologie is gedeeltelijk terugbetaald op voorschrift van de huisarts (voorbeeld zie "doc. voor huisarts"), met de vermelding "zorgtraject diabetes (of ZTD)" en het voetrisico.

 • Dit wordt aangerekend met het nomenclatuurnummer 794032
 • Deze verstrekking is 2 x per kalenderjaar terugbetaalbaar
  NIET in combinatie met de terugbetaling in het kader van een voortraject

==> terug naar algemeen


Zelfzorgmateriaal

Het zelfzorgmateriaal is volledig terugbetaald op voorschrift van de huisarts (voorbeelden zie "doc. voor huisarts") en kan afgehaald worden in de apotheek of bij een erkende verdeler.

 • Eerste 6 maanden
  • glucosemeter, 3x 50 strips en 100 lancetten
  • op voorschrift van de huisarts, met vermelding "startpakket zelfzorgmateriaal zorgtraject diabetes (of ZTD)"
  • ENKEL GELDIG INDIEN ER EEN ATTEST VAN DE DIABETESEDUCATOR WORDT BIJGEVOEGD
 • Na 6 maanden
  • 3x 50 strips en 100 lancetten per 6 maanden
  • op voorschrift van de huisarts, met vermelding "hernieuwing zelfzorgmateriaal zorgtraject diabetes (of ZTD)"
 • Na 3 jaar
  • herniewing glucosemeter
  • op voorschrift van de huisarts, met vermelding "hernieuwing glucosemeter"
  • ENKEL GELDIG INDIEN ER EEN ATTEST VAN DE DIABETESEDUCATOR WORDT BIJGEVOEGD

==> terug naar algemeen

 

Voordelen voor de huisarts

Forfaitaire vergoeding

De huisarts krijgt jaarlijks een forfaitaire vergoeding van 80 euro (tarief 2009, jaarlijks indexeerbaar) per patiënt.
Het is voldoende om éénmalig EEN KOPIE van het volledig ingevulde zorgtrajectcontract op te sturen naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Administratieve vereenvoudiging

Voor een groep geneesmiddelen is het niet meer nodig een B/F attest aan te vragen.
Het volstaat op elk voorschrift "ZTD" te vermelden.

De terugbetalingsvoorwaarden moeten wel nog steeds voldaan zijn!

Een lijst van deze geneesmiddelen is terug te vinden onder de rubriek "doc. voor huisarts".

==> terug naar algemeen

 

Voordelen voor de diabetoloog

De diabetoloog krijgt jaarlijks een forfaitaire vergoeding van 80 euro (tarief 2009, jaarlijks indexeerbaar) per patiënt.
 

==> terug naar algemeen

 

Combinaties

Niet verenigbaar met

 • Diabetesconventie
 • Het zorgmodel/voortraject (vroegere diabetespas)

Verenigbaar met

 • Zorgtraject nierinsufficiëntie

==> terug naar algemeen