Gebruikerslogin

Algemene informatie

Verschillende diabetessystemen

Er zijn verschillende diabetessystemen waar een patiënt met diabetes type twee kan in opgenomen worden.
Bij bestanden kan u een vernieuwd overzicht van deze systemen vinden, onderstaand worden ze één voor één besproken:

 

Voortraject: zorgmodel ter opvolging van een patiënt met diabetes type 2

Het voortraject zorgt voor de betere omkadering van patiënten met diabetes type 2 die geen recht hebben op het zorgtraject of de diabetesconventie.

De huisarts kan het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. 

De huisarts/huisartspraktijk moet de betrokken patiënten identificeren en registreren, klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren volgens het zorgprotocol (zie bestanden), doelgerichte zorg bieden op basis van EBM en de individuele doelstellingen met de patiënt bespreken en noteren in het GMD.

De patiënten met een voortraject hebben, op voorschrift van de huisarts, recht op gedeeltelijke terugbetaling voor diëtiek- en podologieverstrekkingen (2 x per jaar) waarbij ze enkel nog het remgeld moeten betalen.

Vanaf 1/05/18 hebben patiënten in het voortraject ook recht op educatie, vier sessies per kalenderjaar, indien ze behoren tot volgende subdoelgroep: 15 – 69 jaar én cardiovasculair risico (=BMI > 30 en/of arteriële hypertensie).

Dit geldt niet voor patiënten in WZC / gemeenschappelijke verblijfsplaatsen.

Er zijn verschillende types educatie die door verschillende beroepsgroepen kunnen gegeven worden. De educatie met steeds voorgeschreven worden door de huisarts.

Type sessies:
- IH = individueel aan huis (30 min)
- IP = individueel in een praktijk (30 min)
- G = in groep (2u)

Beroepsgroepen:
- Diabeteseducator (IP / G)
- Diëtist (IP / G)
- Apotheker (IP / G)
- Verpleegkundige (IH)
- Kinesitherapeut (G)

 

Zorgtraject diabetes type 2

Zie http://lmn-cwv.be/diabetes/zorgtraject-diabetes-cwv

 

Diabetesconventie

Bij de conventie sluit het diabetescentrum van het ziekenhuis een overeenkomst met het RIZIV. Zo krijgt het de mogelijkheid om zelfzorgmateriaal aan zijn patiënten te verschaffen en krijgt het financiële ondersteuning voor diabeteseducatie. Al deze informatie wordt verstrekt door de endocrinoloog, diabeteseducator en diëtist. Het afsluiten van een GMD bij de huisarts is verplicht voor iedereen die opgenomen is in de diabetesconventie.

Om in aanmerking te komen voor de diabetesconventie moet een patiënt 16 jaar of ouder zijn, behandeld worden met drie of meer insuline-injecties per dag en afhankelijk van de conventiegroep een verplicht aantal metingen per dag uitvoeren. Patiënten met 2 injecties per dag kunnen sinds 1/07/16 enkel nog tijdelijk opgenomen worden in groep C van de diabetesovereenkomst en op voorwaarde dat zij een multimorbiditeit vertonen.

Voor meer informatie: https://www.diabetes.be/diabetesconventie

 

Programma educatie en zelfzorg

De huisarts geeft in dit programma zelf de educatie en doet hiervoor bijgevolg geen beroep op een erkende diabeteseducator.

Enkel patiënten die behandeld worden met één injectie per dag, hebben recht op dit programma. 
Het zelfzorgmateriaal wordt volledig terugbetaald, maar dit is een beperktere hoeveelheid zelfzorgmateriaal dan in het zorgtraject, waarvoor de doelgroep van dit programma ook in aanmerking komt.

Voor meer informatie: zie synthese document bij 'bestanden'

 

Naaldcontainers

Bij bestanden kan u een lijst terugvinden van alle containerparken in onze regio waar particulieren naaldcontainers kunnen afgeven en/of inruilen.