Gebruikerslogin

Multidisciplinaire stuurgroep

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk organiseert een aantal keer per jaar een multidisciplinaire stuurgroep om de verschillende beroepsgroepen binnen de zorgverlening te betrekken bij de werking.

Vertegenwoordigers van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de projecten van het LMN worden uitgenodigd. Dit gaat breder dan enkel de zorgtrajecten.

Het doel van deze multidisciplinaire stuurgroep is het LMN inhoudelijk vorm geven.