Gebruikerslogin

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Algemeen

Dit zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met chronische nierinsufficiëntie. Het zorgtraject nierinsufficiëntie trad in werking op 1 juni 2009. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen en blijft lopen zolang de patiënt aan de voorwaarden voldoet.

Deze mensen hebben recht op heel wat voordelen, zoals volledig terugbetaalde raadplegingen bij hun huisarts en nefroloog, gedeeltelijk terugbetaald dieetadvies en een volledig terugbetaalde bloeddrukmeter.
Ook voor de arts zijn hier voordelen aan verbonden.

Uiteraard wordt er van patiënten met een zorgtraject verwacht dat zij een extra inspanning doen en samen met de huisarts hun zorg voldoende opvolgen.

Contactgegevens van zorgverleners kunnen teruggevonden worden in de rubriek "Zoek een zorgverlener" of op www.thuiszorgzakboekje.be .

Meer uitgebreide informatie over de zorgtrajecten, is ook terug te vinden via www.zorgtraject.be.  

Voorwaarden

Inclusiecriteria

 • GFR < 45ml/min/1,73 m² volgens de vereenvoudigde MDRD formule en een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

en/of

 • een proteïnurie > 1g/dag een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden
   

Exclusiecriteria

 • jonger dan 18 jaar

 • in dialyse zijn of een niertransplantatie ondergaan hebben
 • niet in staat tot ambulante follow-up

Andere voorwaarden

 • Ondertekenen van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en nefroloog

 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvraag van het zorgtraject)

 • Ten minste 2 raadplegingen bij huisarts en 1 raadpleging bij specialist per jaar

 

==> terug naar algemeen

 

Voordelen voor de patiënt


Raadplegingen bij de artsen

 • Volledig terugbetaalde raadplegingen bij de huisarts in de praktijk, ook als de raadpleging niet in het kader van de nierinsufficiëntie is.
 • Volledig terugbetaalde raadplegingen bij de nefroloog.

 

Dieetadvies

Dieetadvies is gedeeltelijk terugbetaald op voorschrift van de huisarts (voorbeeld zie "doc. voor huisarts"),  met de vermelding "zorgtraject chronische nierinsufficîëntie (of ZTN)"

 • Dit wordt aangerekend met het nomenclatuurnummer 794010
 • Het aantal verstrekkingen dat terugetaald wordt per jaar, hangt af van het stadium van de ziekte

 

 

GFR (ml/min/1,73m²)

# sessie dieetadvies

Proteïnurie > 1g/24u

 

 2/ jaar

Stadium 3B

30-44

2/ jaar

Stadium 4

15-29

3/ jaar

Stadium 5

< 15

4/ jaar

 

 

NIET te cumuleren met de terugbetaling in het kader van het zorgtraject diabetes. Indien de patiënt beide zorgtrajecten gesloten heeft, is het aantal terugbetaalde sessies dieetadvies gelijk aan het aantal sessies in het kader van zorgtraject nierinsufficiëntie.  

 

Zelfzorgmateriaal

Patiënten die een zorgtraject nierinsufficiëntie gesloten hebben, hebben recht op een terugbetaalde bloeddrukmeter (met een plafond van € 60).

Deze kan afgehaald worden in de apotheek of bij een erkende verdeler.

 • Op voorschrift van de huisarts, met de vermelding "bloeddrukmeter zorgtraject chronische  nierinsufficiëntie (of ZTN)". Een merk definiëren is niet nodig.
 • Diegene die de bloeddrukmeter aflevert stelt enkele toestellen voor aan de patiënt.
  Er is een lijst ter beschikking van terugbetaalde bloeddrukmeters onder de rubriek "doc. voor apotheker".

==> terug naar algemeen

 

Voordelen voor de huisarts

Forfaitaire vergoeding

De huisarts krijgt jaarlijks een forfaitaire vergoeding van 80 euro (tarief 2009, jaarlijks indexeerbaar) per patiënt.
Het is voldoende om éénmalig EEN KOPIE van het volledig ingevulde zorgtrajectcontract op te sturen naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

 

Administratieve vereenvoudiging

Voor een groep geneesmiddelen is het niet meer nodig om een B/F attest aan te vragen.
Het volstaat om op elk voorschrift "ZTN" te vermelden.

De terugbetalingsvoorwaarden moeten wel nog steeds voldaan zijn!

Een lijst van deze geneesmiddelen is terug te vinden onder de rubriek "doc. voor huisarts".

 

Voordelen voor de nefroloog

De nefroloog krijgt jaarlijks een forfaitaire vergoeding van 80 euro (tarief 2009, jaarlijks indexeerbaar) per patiënt.

==> terug naar algemeen

 

Combinaties

Verenigbaar met

 • Zorgtraject diabetes
  De voordelen kunnen niet bij elkaar "opgeteld" worden, maar beide trajecten kunnen wel tegelijk lopen.

==> terug naar algemeen