Gebruikerslogin

Nieuws

Wereldnierdag vestigt de aandacht op de nieren

Gepost op 23 Februari door sara.defreyne

Op 8 maart 2018 is het Wereldnierdag: wereldwijd wordt het belang van gezonde nieren onder de aandacht gebracht, met extra focus op vrouwen.

 

We willen dit in onze regio in de verf zetten door het verspreiden van een artikel met cijfermateriaal en praktische tips om goed zorg te dragen voor de nieren.

We namen hiervoor een interview af met een huisarts, een nefroloog en een patiënt.

 

Nieuwe lijsten zelfzorgmateriaal

Gepost op 20 Februari door sara.defreyne

Er is een nieuw overzicht beschikbaar van zelfzorgmateriaal dat terugbetaald wordt in het kader van het zorgtraject diabetes type twee. Dit overzicht kan u HIER terugvinden.

 

Op basis van deze ljist, maakten wij een overzicht van glucosemeters en de bijhorende strips / lancetten. Deze lijst kan u HIER terugvinden.

Vormingen najaar 2017

Gepost op 19 December door sara.defreyne

Ook in 2017 hebben we vanuit het LMN ons steentje bijgedragen tot de permanente vorming van zorgverleners.
We organiseerden voor verschillende disciplines een vorming:

 

Op 26 september organiseerden we een provinciale navorming voor diëtisten, in samenwerking met LMN BOH en LMN ZWV.
Dit ging over de medicamenteuze behandeling van diabetespatiënten. Dit werd toegelicht aan de hand van de richtlijnen van Domus Medica.
De 22 aanwezige diëtisten gaven een positieve evaluatie van deze interessante bijscholing.

 

2de gegevensverzameling ikv de zorgtrajecten

Gepost op 19 December door sara.defreyne

Er is een tweede gegevensinzameling voorzien bij de huisartsen/geregistreerde huisartsengroeperingen via een nieuwe webtoepassing, ontwikkeld door het platform Healthdata.be, met het oog op een wetenschappelijke evaluatie.

De huisartsen kregen hieromtrent in de loop van de maand oktober een brief van het RIZIV met meer informatie.

 

Welke gegevens overmaken en wanneer?

De huisartsen konden in eerste instantie gegevens overmaken tot 31 december 2017 maar dit werd verlengd tot  31 januari 2018:

Pagina's