Gebruikerslogin

Nieuws

Dossiers Eerstelijnszones

Gepost op 19 December door sara.defreyne

Begin juli lanceerde minister Vandeurzen een oproep tot de vorming van eerstelijnszones. Dit kadert binnen de brede hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg.

 

Naar aanleiding van deze oproep organiseerden het SEL MWVL, SEL Oostende-Veurne en LMN Centraal West-Vlaanderen in samenwerking met de huisartsenkringen verschillende overlegmomenten per toekomstige eerstelijnszone.
Alle verplichte partners werden hiertoe uitgenodigd. Er werd voornamelijk gefocust op het bereiken van draagvlak wat betreft de geografische afbakening van elke zone. 

 

Zo kwamen we voor elke eerstelijnszone tot een consensus over de inhoud van het aanvraagdossier:

- ELZ regio Veurne: aanvraagdossier

- ELZ regio Ieper: aanvraagdossier

- ELZ regio Roeselare: aanvraagdossier

- ELZ regio Izegem: aanvraagdossier

- ELZ regio Tielt: aanvraagdossier

 

Aan de verschillende partners wordt gevraagd om een engagementsverklaring te ondertekenen (bij voorkeur: formeel - indien niet mogelijk: principieel). 

De aanvraagdossiers zullen ten laatste 31/12/17 ingediend worden bij het Vlaams agentschap.