Gebruikerslogin

Nieuws

Eerstelijnszones

Gepost op 20 December door sven.pieters

Binnen onze regio zijn er vier eerstelijnszones goedgekeurd door de Vlaamse regering: Eerstelijnszone Midden WVL, Eerstelijnszone RITS, Eerstelijnszone Westhoek en Eerstelijnszone Westkust&Polder.

Binnen elke Eerstelijnszone werd een vzw opgericht die een erkenningsdossier als Zorgraad moet indienen eind 2019 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De Zorgraad bestaat uit een bestuursorgaan die in aanloop van de definitieve start op 01 juli 2020 de werking stuurt en coördineert. De samenstelling van het bestuursorgaan kwam tot stand na stemming en goedkeuring op de verschillende veranderfora en werd nadien ook goedgekeurd door het Agentschap. De samenstelling diende aan een aantal voorwaarden te voldoen. Binnen ons LMN-regio zijn we daar overal in geslaagd!

 

Alle vzw’s hebben ondertussen hun statuten en beleidsplannen klaar en zijn klaar om in 2020 concreet aan de slag te gaan! Bij elke stap worden de uitgewerkte voorstellen voorgelegd aan het veranderforum (= brede platformvergadering) dat de knopen doorhakt en bijstuurt.

 

Houd dus zeker je mailbox in de gaten, je krijgt zeker nog een uitnodiging om mee te participeren!

Wil je meer info? Neem dan contact op met de desbetreffende eerstelijnszone:

info@eerstelijnszonewesthoek.be

info@eerstelijnszonemiddenwvl.be

info@eerstelijnszonerits.be

info@lmn-cwv.be (voor ELZ Westkust&Polder)