Gebruikerslogin

Nieuws

Ingediende dossiers Eerstelijnszones

Gepost op 19 December door sara.defreyne

Begin juli lanceerde minister Vandeurzen een oproep tot de vorming van eerstelijnszones. Dit kadert binnen de brede hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg.

 

Naar aanleiding van deze oproep organiseerden het SEL MWVL, SEL Oostende-Veurne en LMN Centraal West-Vlaanderen in samenwerking met de huisartsenkringen verschillende overlegmomenten per toekomstige eerstelijnszone.
Alle verplichte partners werden hiertoe uitgenodigd. Er werd voornamelijk gefocust op het bereiken van draagvlak wat betreft de geografische afbakening van elke zone. 

 

Zo kwamen we voor elke eerstelijnszone uit onze regio tot een consensus over de inhoud van het aanvraagdossier, en werden eind december vijf aanvraagdossiers ingediend, die u kan terugvinden via onderstaande links:

- ELZ regio Veurne: aanvraagdossier

- ELZ regio Ieper: aanvraagdossier & engagemenstverklaringen tot 8-2-18

- ELZ regio Roeselare: aanvraagdossier & engagemenstverklaringen tot 8-2-18

- ELZ regio Izegem: aanvraagdossier & engagemenstverklaringen tot 8-2-18

- ELZ regio Tielt: aanvraagdossier & engagemenstverklaringen tot 8-2-18

 

De partners die zich principieel akkoord verklaard hebben, kunnen dit nog steeds omzetten in een formeel engagement en doorsturen naar info@lmn-cwv.be, dan bezorgen wij dit aan de overheid.

We verwachten in de loop van maart een antwoord over het verdere verloop van de vorming van de Eerstelijnszones.

 

Tot slot willen wij u warm maken voor de infosessies over de hervorming van de eerste lijn, die door de Vlaamse Overheid georganiseerd worden.

Deze gaan door op 10/03 en 15/03 in het Vlaams Parlement te Brussel. De inschrijvingen zijn beperkt, wij zullen er alvast bij zijn.