Gebruikerslogin

Updates

Interdisciplinaire samenwerkingsmodellen in de eerste lijn

Gepost op 21 Juni door sara.defreyne

Op maandagavond 25 juni organiseert Unizo in samenwerking met de POM en de Ondernemerscentra West-Vlaanderen een netwerkactiviteit over 'interdisciplinaire samenwerkingsmodellen tussen zelfstandige zorgverstrekkers'.

Deze vindt plaats in het Ondernemerscentrum van Roeselare, Spanjestraat 141.

 

Postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

Gepost op 18 Mei door sara.defreyne

Wil je als verpleegkundige een essentiële rol opnemen binnen een huisartsenpraktijk of een multidisciplinaire groepspraktijk?

Dan is het postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk van de Arteveldehogeschool Gent iets voor jou.

 

Dit postgraduaat focust op preventie en kwalitatieve begeleiding, educatie en coaching van patiënten met chronische aandoeningen in een multidisciplinaire context in de eerste lijn. 

De start is voorzien op 18/09/18.

 

Studie naar zorgzwaarte en prevalentie van wond- en urineweginfecties

Gepost op 4 Mei door sara.defreyne

Beste thuisverpleegkundige

 

Het NVKVV, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, organiseert in samenwerking met het AZ Sint-Lucas, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en Agentschap Zorg en Gezondheid, een studie naar de zorgzwaarte en de prevalentie van wond- en urineweginfecties in de Vlaamse thuiszorg.

Doordat patiënten steeds langer thuis wonen en de gemiddelde opnameduur in het ziekenhuis verkort, wordt de thuisverpleegkundige vaker geconfronteerd met steeds meer complexe technische zorgen en zwaardere pathologieën.

Steunfonds Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep (PRaag)

Gepost op 10 April door sara.defreyne

De ‘Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep’ (PRaag) heeft in samenwerking met Domus Medica dit voorjaar een steunfonds opgericht. Met dit steunfonds wil PRaag het thema ‘veiligheid van zorgverleners’ blijvend onder de aandacht houden.

 

Op aandringen van PRaag werden al een aantal concrete veiligheidsinitiatieven genomen. Om de veiligheid van zorgverleners verder te verhogen zijn echter nog meer maatregelen nodig.

 

Daarom wil het steunfonds jaarlijks een prijs uitreiken voor:

Enquête 'Samenwerken in de zorg'

Gepost op 16 Maart door sara.defreyne

De Federatie Vrije Beroepen kreeg, in kader van de reorganisatie van de eerste lijn, de opdracht om modellen voor geïntegreerde praktijkvoering bij zelfstandig zorgverstrekkers uit te werken. In een eerste fase werd een inventaris van bestaande initiatieven (met speciale aandacht voor vormen waarbij een integratie bestaat tussen gezondheid en welzijn) opgemaakt.

Pagina's