Gebruikerslogin

Updates

Stappenplan: samenwerken in de Zorg

Gepost op 31 Januari door sara.defreyne

“De titel ‘Samenwerken in de zorg’ is een mantra om iedere dag opnieuw kwalitatieve zorg te verlenen aan elke zorgvrager. Geen enkele gezondheidszorgbeoefenaar of welzijnswerker is immers in staat om zuiver en alleen vanuit zijn eigen expertisedomein geïntegreerde zorg te bieden voor de zorgvragers en hun mantelzorgers. En is het niet juist dit – geïntegreerde zorg – waar we de mond van vol hebben? Laat ons het dan ook gewoon doen.” aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 

In kader van de reorganisatie van de eerste lijn, kreeg de Federatie Vrije Beroepen de opdracht van Minister Vandeurzen om modellen voor geïntegreerde praktijkvoering bij zelfstandig zorgverstrekkers uit te werken. In een volgende fase werkten zij de juridische vertaling, deontologische, organisatorische en persoonlijke aspecten uit om een kwalitatieve samenwerking op te bouwen waarin de kwaliteit, deelname en keuzevrijheid van de persoon met een zorgnood centraal staat.

 

Een enquête (Federatie Vrije Beroepen, 2018) bij meer dan duizend zorgverstrekkers, toonde aan dat reeds meer dan drie op vier zorgverstrekkers samenwerken.

Sinds 2016 ondernemen zij dan ook actie om de zelfstandige zorgverstrekker te ondersteunen en te versterken in hun samenwerking.

 

Eind vorig jaar bundelden zij hun werk in:

 

Deze tools dienen als extra impuls om de samenwerking in de zorgsector te bevorderen.

Daarnaast kan u ook de resultaten van de enquête op onze website vinden.