Gebruikerslogin

LMN Centraal West-Vlaanderen

 

Het LMN Centraal West-Vlaanderen (LMN CWV) beslaat het gebied van 5 huisartsenkringen, die zich associëren met elkaar via vzw Alphahak, en de 3 Samenwerkingsinitiatieven Eerste Lijnsgezondheidszorg (SEL's) in Centraal-West-Vlaanderen.

 

Deze samenwerking zorgt voor een goede regionale samenhang, een grote dynamiek en een uniforme - maar toch lokaal aangepaste - werkwijze.

LMN Centraal West-Vlaanderen richt zich daarenboven niet enkel op de zorgtrajecten.Het LMN wil haar expertise en netwerk ten volle benutten om ook meer lokale projecten een kans te geven.

Deze projecten werken steeds rond multidisciplinaire samenwerking in de chronische zorg voor mensen. Afhankelijk van de noden en opportuniteiten, zijn deze projecten op gemeentelijk niveau, op niveau van de huisartsenkring of zelfs op het niveau van meerdere huisartsenkringen.

Om de zorgtrajecten te promoten en de werking van het LMN te coördineren, zijn er drie LMN-coördinatoren in dienst. Bij vragen of problemen, kunnen alle betrokkenen uit de zorgverlening bij hen terecht.