Gebruikerslogin

Rijbewijs

Personen met diabetes hebben een aangepast rijbewijs nodig van zodra de ziekte wordt vastgesteld. Ook personen die enkel via een aangepaste levensstijl of met tabletten behandeld worden, hebben een aangepast rijbewijs nodig. 
De patiënt heeft hiervoor een rijgeschiktheidsattest nodig, dat ingevuld wordt door een arts.

- Patiënten vanaf diagnose t.e.m. 2 inspuitingen per dag: het attest wordt ingevuld door de huisarts
- Bij meer dan 2 inspuitingen per dag: het attest wordt ingevuld door een endocrinoloog.

De patiënt bezorgt het ingevulde attest aan de Dienst Burgerzaken van het gemeentehuis en bezorgt een kopie aan zijn verzekeringsmaatschappij. Pas dan heeft de patiënt een geldig rijbewijs.

De kandidaat kan rijgeschikt worden verklaard indien hij:
- een stabiele diabetes heeft
- voldoende inzicht heeft in zijn aandoening
- het risico op hypoglycemie kent en de symptomen ervan herkent
- blijk geeft van strikte therapietrouw
- diabeteseducatie heeft gevolgd en onder geregeld geneeskundig toezicht staat.

 

Het RIJGESCHIKTHEIDSATTEST kan u onderstaand bij bestanden terugvinden.
Bij deze bestanden vindt u ook een BROCHURE voor artsen en een FLYER gericht aan de patiënt.
Voor meer informatie, neem een kijkje op 
https://www.diabetes.be/rijgeschiktheidsattest.