Gebruikerslogin

Voortraject

Voortraject: zorgmodel ter opvolging van een patiënt met diabetes type 2

Het voortraject zorgt voor de betere omkadering van patiënten met diabetes type 2 die geen recht hebben op het zorgtraject of de diabetesconventie.

De huisarts kan het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. 

De huisarts/huisartspraktijk moet de betrokken patiënten identificeren en registreren, klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren volgens het zorgprotocol (zie bestanden), doelgerichte zorg bieden op basis van EBM en de individuele doelstellingen met de patiënt bespreken en noteren in het GMD.

Diëtetiek en podologie

De patiënten met een voortraject hebben, op voorschrift van de huisarts, recht op gedeeltelijke terugbetaling voor diëtiek- en podologieverstrekkingen (2 x per jaar) waarbij ze enkel nog het remgeld moeten betalen.

Educatie

Vanaf 1/05/18 hebben patiënten in het voortraject ook recht op educatievier sessies per kalenderjaar, indien ze behoren tot volgende subdoelgroep: 15 – 69 jaar én cardiovasculair risico (=BMI > 30 en/of arteriële hypertensie).

Dit geldt niet voor patiënten in WZC / gemeenschappelijke verblijfsplaatsen.

Er zijn verschillende types educatie die door verschillende beroepsgroepen kunnen gegeven worden. De educatie moet steeds voorgeschreven worden door de huisarts.

Type sessies:
- I = individueel (30 min)
- G = in groep (2u)

Beroepsgroepen:
- Diabeteseducator (I / G)
- Diëtist (I / G)
- Apotheker (I / G)
- Verpleegkundige (I - enkel aan huis)
- Kinesitherapeut (G)

De nomenclatuurnummers en honoraria voor deze beroepsgroepen, vindt u terug bij de bestanden.