Gebruikerslogin

Zorgpad alcohol

In samenwerking met de provinciale werkgroep legale middelenmisbruik werd dit zorgpad ontwikkeld door de werkgroep deskundigheidsbevordering. Het zorgpad werd lokaal afgestemd op de regio Midden West-Vlaanderen.

Het zorgpad alcohol heeft als doelstelling hulpverleners te begeleiden in het opsporen en aanpakken van problematisch alcoholgebruik.

Het detecteren van de problematiek gebeurt met de AUDIT-vragenlijst. Deze vragenlijst geeft ons een idee of er sprake is van problematisch alcoholgebruik en de ernst hiervan.

Afhankelijk van de ernst van het alcoholgebruik worden enkele stappen in de hulpverlening voorgesteld, binnen het principe van getrapte zorg.

 

Voor de link naar het zorgpad depressie KLIK HIER of ga naar www.zorgpad-alcohol.be.

In het zorgpad kan u doorklikken naar allerlei documenten en links.