Gebruikerslogin

Zorgpad angst

Dit zorgpad werd ontwikkeld door de werkgroep deskundigheidsbevordering. Het zorgpad werd lokaal afgestemd op de regio Midden West-Vlaanderen.

Het zorgpad angst heeft als doelstelling hulpverleners te begeleiden in het opsporen en aanpakken van angststoornissen.

Het detecteren van de problematiek gebeurt met een vragenlijst, de GAD7. Deze vragenlijst geeft ons een idee of er een angststoornis aanwezig is en hoe ernstig deze is.

Afhankelijk van de ernst van de angststoornis worden enkele stappen in de hulpverlening voorgesteld, binnen het principe van getrapte zorg.

 

Voor het zorgpad angst ga naar www.zorgpad-angst.be.

In het zorgpad kan u doorklikken naar allerlei documenten en links.